Underberg-metal-Box

UNDERBERG (12 BOTTLES PACKGE)

Acl: 44%
Code: UND01

Rượu tiêu vị từ thảo mộc tự nhiên .Underburg là một phụ tá đắc lực cho bao tử, là kết quả của:

– Sự lựa chọn nhiệm ngặt các thảo dược từ 43 đất nước khác nhau.

– Chất lượng ổn định & hiệu quả từ những nguyên tắc bền vững suốt năm thế hệ với chỉ 1 phương châm “ Vì sức khỏe con người khắp thế giới”.