VAR-CS-SC

SANTA HELENA VARIETAL

Cabernet Sauvignon
Bottle: 750 ml
Code: STVR01

Đỏ thẫm pha tím.
Tràn đầy hương quả mâm xôi và quả mọng đen. Vị chát nhẹ nhàng.