Ch-REY,-Cab

REYNELLA Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Bottle: 750 ml

Code: CREY1


Đỏ thẫm ngọc hồng lựu.

Hương vị của gỗ sồi và quế. Độ chát tuyệt hảo.

Hậu vị dài.