Hough-white-classic

HOUGHTON WHITE CLASSIC

Chenin Chardonnay Verdelho
Bottle: 750 ml
Code: HOU02

Màu rơm sáng sắc xanh.
Hương vị trái cây nhiệt đới đậm đà và cân bằng.