VA.CorteC

VISTALBA

Corte C

Bottle: 750ml

Code: VISTA01

Màu đỏ đậm với màu tím.
Mùi trái cây đỏ, mận và quả anh đào chín.
Lối vào ngọt ngào, tannin tơ tằm. Trái cây khô bing cherriesm, và hạnh nhân