VR-SauvBlanc

VARIETAL RANGE

Sauvignon Blanc
Bottle: 750 ml
Code: VAR05


Vàng nhạt với sắc xanh.
Hương vị nhiệt đới với chanh dây và thảo mộc