8-VR-merlot

VARIETAL RANGE

Merlot
Bottle: 750 ml
Code: VAR03

Hương vị trái cây đậm đà. Thoảng mùi vanilla và tiêu đen
Cấu trúc tốt với vị chát và chua cân bằng.