BT008501-ARDAGH-460g-Moscato-VR

VARIETAL RANGE BY HARDYS

Moscato

Bottle 750ml

Code: VAR07

Đậm đà và tươi mát.
Hương vị trái cây nhiệt đới sống động.