7-VR-char

VARIETAL RANGE

Chardonnay
Bottle: 750 ml
Code: VAR04

Vàng rơm rực rỡ
Hương vị trái cây nhiệt đới thoảng mùi vanilla.