Nottage-Hill-Chardonnay

NOTTAGE HILL

Chardonnay
Bottle: 750 ml
Code: NOT04


Tổ hợp hương trái cây và sồi.
Vị cam chanh, vanilla. Cấu trúc chặt chẽ.